Nordvärme

RESURSEFFEKTIV UTVINNING AV FÖRNYELSEBAR ENERGI

Bergvärme

Bergvärmepump ger upp till 80% besparing och kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem. Ett 100-200 meter djupt hål borras beroende på husets storlek (vi samarbetar tillsammans med Sörmlands brunnsborrning som utför borrningen). I hålet hängs en kollektorslang ner i en slinga där vätska cirkulerar och hämtar upp värmen som ger en hög effekt.

RESURSEFFEKTIV UTVINNING AV FÖRNYELSEBAR ENERGI

Luft/vatten

Denna värmepump hämtar sin energi från utomhusluften via ett fläktaggregat och kan ge besparingar upp emot 60%. På en luft/vatten pump krävs det alltså ingen kollektorslang och borrhål vilket gör installationskostnaden billigare. Det som också är bra är att med den senaste tekniken så kan den ge värmetillskott även när det är kallt ute. Denna typ av värmepump lämpar sig bäst när berggrund saknas eller där tomtytan är begränsad. 

RESURSEFFEKTIV UTVINNING AV FÖRNYELSEBAR ENERGI

Frånluft

Frånluftsvärmepumpen passar i mindre villor med mekanisk frånluftsventilation. Vid större uppvärmningsbehov kombineras lämpligen en bergvärmepump alternativt en jord och sjövärmepump med frånluftsåtervinning. Frånluftsvärmepumpen återvinner värme ur ventilationsluften och ger värme, varmvatten och sunt inomhusklimat eftersom luften byts 12 gånger per dygn. En frånluft passar alltså bäst när uppvärmningsbehovet är begränsat och där bergvärme inte kan användas.