Nordvärme

TIPS

Hur sköter du om din anläggning?

Tricks

Förläng livstiden på din värmepump!

Här ger vi dig lite tips på vad du kan göra själv!

Bergvärme

Att sköta om en bergvärmepump är viktigt för att säkerställa dess effektivitet och livslängd. Här är fyra tips för att sköta om din bergvärmepump:

Kontrollera värmesystemets tryck:

Regelbundet kontrollera trycket och vattenhalten i värmesystemet för att säkerställa att det befinner sig inom det rekommenderade intervallet. Avvikande tryck kan indikera eventuella läckor eller andra problem.

Följ tillverkarens underhållsrekommendationer:

Följ tillverkarens specifika rekommendationer för regelbundet underhåll och service. Det kan innefatta filterbyten, inspektioner och andra åtgärder för att säkerställa optimal prestanda.

Kontrollera för eventuella felmeddelanden:

Håll ögonen öppna för eventuella felindikationer på värmepumpens display. Vid felmeddelanden, följ tillverkarens felsökningsinstruktioner eller kontakta en kvalificerad tekniker för hjälp

Kontrollera och justera inställningar:

Regelbundet övervaka och justera temperaturinställningar för att matcha dina behov och för att optimera energiförbrukningen.

Luft/vatten

Att sköta om en luft/vattenpump är viktigt för att säkerställa dess prestanda och livslängd. Här är fyra tips för underhåll av en luft/vattenpump:

Rengöring av filtren:

Kontrollera och rengör filtren regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer. Smutsiga eller igensatta filter kan minska luftflödet och påverka pumpens prestanda.

Inspektion av utomhusenheten:

Kontrollera den utomhusa enheten för att säkerställa att den är fri från skräp och att luftcirkulationen inte är hindrad. Rengör behövs om det finns smuts eller skräp på eller runt enheten.

Övervaka systemets prestanda:

Håll koll på pumpens drift och notera eventuella avvikelser eller varningar som visas på kontrollpanelen. Vid problem, följ tillverkarens felsökningsanvisningar eller kontakta en professionell tekniker.

Play Video

Se ovan film för skötselråd av en Bosch Compress 6000 AWM

Frånluft

Att sköta om en Frånluft är viktigt för att säkerställa dess prestanda och livslängd. Här är fyra tips för underhåll av en Frånluftsvärmepump:

Rengöring av filtren:

Kontrollera och rengör filtren regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer. Smutsiga eller igensatta filter kan minska luftflödet och påverka pumpens prestanda.

Kontrollera trycket enligt tillverkarens rekommendationer:

Se i användarmanualen eller tekniska specifikationer för din Bosch luft/vattenpump för att hitta rekommenderat tryckområde för värmesystemet.

Övervaka systemets prestanda:

Håll koll på pumpens drift och notera eventuella avvikelser eller varningar som visas på kontrollpanelen. Vid problem, följ tillverkarens felsökningsanvisningar eller kontakta en professionell tekniker.